Värmepumpar

Vi jobbar med alla olika märken, men får vi välja så rekommenderar vi helst NIBE och Euronom.

Värmpumpar i Jönköping

Att låta Klaessons Rör installera din nya värmepump garanterar trygghet utifrån vår erfarenhet och kunskap. Varje hus är unikt och även om värmepumpar i grunden har liknande kopplingar kräver anslutningen alltid specifika åtgärder. Detta vet vi och utför på bästa sätt.

Det är viktigt att välja en värmepump som är pålitlig och hållbar över tid. Det säger sig självt att vid en så pass stor investering som det handlar om att köpa ny värmepump, då värderas pålitlighet och driftsäkerhet högt. Vi på Klaessons rör har därför valt att framför allt rekommendera och arbeta med NIBE värmepumpar och värmepumpar från Euronom. Självklart installerar vi även andra märken och är du i stånd att köpa en ny värmepump ger vi gärna råd och tips hur du för just dina behov ska landa rätt.

Milön i fokus

En självklarhet för seriösa producenter av värmepumpar idag är helhetstänket runt miljö och klimatpåverkan. Värmepumpar ska ta vara på naturens krafter och därför görs värmepumparna allt mer energieffektiva. Det hjälper dig att spara energi. Inomhusklimatet som skapas blir bra och samtidigt handskas vi ansvarsfullt med naturen.

NIBE – värmepumpar av bästa sort

NIBEs luftvärmepumpar är utvecklade och tillverkade för att klara det nordiska klimatet. Det säger en hel del om kapaciteten. Men att NIBEs luftvärmepumpar fungerar ner till -20 grader är inte allt. Den måste även klara att starta och stanna tusentals gånger om året och i ur och skur ska värmepumpen göra sitt jobb. Det ställer höga krav på pumpen och vi på Klaessons Rör väljer därför att arbeta med märken som möter kraven och levererar.

Euronom – driftsäkra och effektiva värmepumpar

Euronom befinner sig i främsta ledet inom utveckling av effektiva och driftsäkra värmepumpar och värmesystem. Ända sedan företaget presenterade den första luft/vatten-värmepumpen 1977 har de legat i täten. Utvecklingsarbetet har resulterat i ett komplett program av världsledande värmepumpar och värmesystem. Euronom anpassar uppvärmningen för vårt nordiskt klimat.

värmepump i garage
värmepumpar
tvattstuga med värmepump

Några Olika värmepumpar

Det finns flera olika typer av värmepumpar som kan användas för att effektivt värma upp och kyla ner bostaden. Det är viktigt att notera att valet av värmepumpstyp beror på olika faktorer, inklusive geografiskt läge, tillgängliga resurser och energieffektivitet. Klaessons Rör vill mer än gärna ge rådgivning vilken värmepump som är mest lämplig för dina specifika behov. Här är några exempel på vanliga värmepumpstyper:

Bergvärme- och jordvärmepump

Använder energin som finns lagrad i berget eller marken. Den kräver ett vattenburet värmesystem för att värmen ska kunna spridas i huset. I ett djupt borrat hål i berggrunden hämtar bergvärmepumpen värmen.
Positivt: Jämfört med el- eller oljepanna är driftkostnaderna lägre. Man minskar behovet upp till 80% av att köpa el för att värma varmvatten och värma upp huset.
Negativt: Relativt höga investeringskostnader. Investeringen brukar dock vara betald på fem-sju år och bergvärmepumpar har i regel en lång livslängd, 15-20 år.

Luft-vattenvärmepump

Använder energin från uteluften och överför den till husets vattenburna system. En luft-vattenvärmepump kan spara 50–60 procent av husets behov av värme och varmvatten.
Positivt: Luft-vattenvärmepump producerar både värme och varmvatten, har lång livslängd och en återbetalningstid som är kort.
Negativt: Investeringskostnaden är relativt hög.

Luft-luftvärmepump

Tillgodotar energin från uteluften och värmer av den upp inomhusluften. Till eluppvärmda hus är detta ett klockrent komplement. Behovet av el för uppvärmning kan minskas till hälften och luftvärmepumpen kan även nyttjas som luftkonditionering.
Positivt: Energikostnaden minskas, investeringskostnaden är låg om man jämför med andra värmepumpar.
Negativt: Kan inte värma varmvatten. Efter som värmen bara kommer in på ett ställe i bostaden kan planlösning begränsa hur effektivt luft-luftvärmepumpen kan sprida värmen.

Frånluftsvärmepump

Luften från ventilationen återvinns och återförs till husets värmesystem. Kan installeras i hus som har kanaler där ventilationens frånluft samlas och kan då spara upp till hälften av husets behov av värme och varmvatten.
Positivt: Effekten sjunker inte vid kallt väder. Värme, varmvatten, ventilation och återvinning kombineras. Den totala installationskostnaden är lägre i jämförelse med berg- eller jordvärmepump.
Negativt: Begränsas till hus som har lämpliga ventilationssystem. Vid hög energiförbrukning är systemet något mindre effektivt än bergvärme.

VÄRMEPUMPAR SOM LEVERERAR TRYGGHET OCH KOMFORT

Oavsett om du planerar att anlägga en swimmingpool, glasa in uteverandan eller bygga till för tonårsbarnen, kan du dimensionera värmesystemet för ditt nuvarande behov och tryggt veta att dagens effektiva värmepumpar även levererar den komfort du behöver i framtiden.

Klaessons Rör installerar värmepumpar i Jönköping och orter där omkring som Huskvarna, Vaggeryd, Skillingaryd, Mullsjö, Habo och Gränna. Kontakta Klaessons Rör här.