Fjärrvärme / Fjärrkyla

Vi använder produkter från Danfoss och Högfors så att vi kan leverera prefabricerade fjärrvärmecentraler.

Fjärrvärme och fjärrkyla
i Jönköping

Fjärrvärme är en distributionsform för energi som bygger på ledningar med varmvatten från ett centralt värmeverk till bostadshus och kommersiella byggnader i städer. Fjärrvärme är rent, effektivt och billigt tack vare den flexibla och storskaliga driften och de optimala förhållandena för värmeproduktion.

I städer och områden där byggnader kan anslutas till fjärrvärmenätet, är fjärrvärme ett enkelt och säkert sätt att värma upp ditt hus.

Hög prestanda från ledande varumärken

Vi använder produkter från Danfoss och Högfors vilket gör så att vi kan leverera prefabricerade fjärrvärmecentraler som är optimerade för hög prestanda med de allra senaste reglerkomponenterna.

Danfoss fjärrvärmecentraler kan snabbt designas, konfigureras och tillverkas. De provas före leverans för att säkerställa enkel installation och för att se till att de passar perfekt i byggnadens servicesystem.

Klaessons Rör – när det gäller fjärrvärme i Jönköping och orterna där omkring; Huskvarna, Vaggeryd, Skillingaryd, Habo, Mullsjö och Gränna.

fjärrvarme
vardagsrum med fjärrvärme
tvattstuga med värmepump